Kwaliteit van thuiszorg

HKZ gecertificeerd, een garantie voor kwaliteit !

Sinds januari 2008 is het CIT HKZ gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie van Kwaliteit in de Zorgsector en het certificaat geeft een basisgarantie voor kwaliteit van thuiszorg. Als HKZ gecertificeerde instelling voldoet het CIT aan alle voorwaarden om optimale zorg te kunnen leveren. Het betekent dat het CIT als organisatie intern de zaken goed op orde heeft. De cliënt staat daarbij centraal. Daarnaast wordt er voortdurend gewerkt aan de verbetering van de zorg- en dienstverlening en kunnen er betrouwbare resultaten gepresenteerd worden. Jaarlijks wordt een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Privacyreglement

Regels voor omgang met persoonlijke gegevens zijn vastgelegd in het privacyreglement. Als client of hulpverlener kunt u een exemplaar bij ons opvragen.

Klachtenreglement

We hopen natuurlijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening en dat alles naar wens verloopt. Als u ergens mee zit, dan kunt u hierover altijd met ons in gesprek. Wij proberen dan samen met u tot een oplossing te komen. Mocht er onverhoopt een situatie ontstaan waarover u een klacht wilt indienen, dan start het CIT een officiële procedure volgens het klachtenreglement.