Instellingen in de regio Waalwijk

Wat kan het CIT u in de regio Waalwijk bieden ?

Het CIT bemiddelt al jaren hulpverleners bij diverse instellingen zoals:

  • Verpleeg- of verzorgingshuizen
  • Instellingen voor gehandicaptenzorg
  • Thuiszorgorganisaties
  • Psychiatrische instellingen

Personeelstekort

Heeft u binnen uw instelling in de regio Waalwijk te maken met een tijdelijk of structureel personeelstekort dan kunt u het CIT inschakelen voor bemiddeling van hulpverleners. 

Ook kunt u het CIT Regio Waalwijk ook inschakelen bij:

  • Vakantievervanging
  • Zwangerschapsverlof
  • Vervanging van langdurig zieke werknemers


Submenu: