Pedagogische Ondersteuning

Heeft u als ouders ondersteuning of handvaten nodig om de problematiek van uw kind en de uiting ervan in zijn of haar gedrag beter te begrijpen, dan kunnen wij u hierin adviseren. Een combinatie van een intensief begeleidingstraject en pedagogische ondersteuning is een mogelijkheid.