Begeleiding regelen, wat komt er allemaal bij kijken?

Begeleiding

Begeleiding wordt vergoed vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Het budget van de AWBZ wordt regionaal beheerd door het zorgkantoor. U kunt een indicatie aanvragen bij Bureau Jeugdzorg (BJZ) of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). BJ Zof het CIZ beoordeelt wat voor soort zorg noodzakelijk is en hoeveel tijd daarvoor gereserveerd moet worden. Het Zorgkantoor bepaalt aan de hand van de gegevens van BJZ of het CIZ de hoogte van het budget.

Persoonsgebonden Budget

Tijdens het gesprek kunt u aangeven of u kiest voor de financiering in de vorm van zorg in natura (ZIN) of voor zorg via een persoonsgebonden budget (PGB). Bij zorg in natura gaat het budget rechtstreeks naar de instelling die u zorg gaat verlenen. Bij een PGB krijgt u het budget op uw eigen rekening gestort. Van het zorgkantoor krijgt u bericht over de hoogte van het budget. Met uw PGB kunt u zelf bepalen waar u de zorg inkoopt. Het CIT is een particuliere thuiszorgorganisatie. Met een PGB kunt u bij ons zorg en begeleiding inkopen.

Per Saldo: zelf het heft in handen.... met een PGB!

Het CIT is aangesloten bij Per Saldo, de belangenvereniging van en voor mensen met een persoonsgebonden budget (PGB). Op de website van Per Saldo vindt u uitgebreide informatie over alles wat met een persoonsgebonden budget te maken heeft. Per Saldo geeft informatie en advies en denkt met u mee. Het CIT houdt deze website met informatie en nieuws rondom het persoonsgebonden budget nauwlettend in de gaten en is zodoende goed op de hoogte van de regels en ontwikkelingen rondom het PGB. www.pgb.nl