Huishoudelijke hulp

Hulp bij het huishouden via het CIT in de regio Waalwijk

Huishoudelijke werkzaamheden kunnen soms te veel energie gaan kosten. Enkele uren hulp per week is vaak voldoende om een huis schoon te houden. Het CIT heeft diverse hulpverleners in haar bestand die kunnen worden ingezet voor huishoudelijke werkzaamheden. Het CIT richt zich echter vooral op verzorging, verpleging en begeleiding. Wij proberen verzorgende taken en huishoudelijke taken te combineren zodat er maar 1 hulpverlener bij u in huis hoeft te komen.
Als u een indicatie heeft voor alleen huishoudelijke ondersteuning proberen wij dit natuurlijk  voor u te regelen. Ook als u geen indicatie heeft kunt u bij het CIT huishoudelijke hulp inkopen.

Het CIT kan zorg regelen van 2 uur per dag tot 24 uur per dag.  Als uw zorgvraag verandert kan het CIT hier snel en adequaat op inspringen en de kan de zorg naar uw wensen worden aangepast.