Verzorging & Verpleging in de regio Waalwijk


Uw zorg is onze zorg!

Meestal staat u er pas bij stil hoe belangrijk het is om in uw eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven als u daadwerkelijk hulp nodig heeft. Die hulp kan geboden worden door familie, vrienden of buren, maar vaak blijkt dat deze hulp niet toereikend is omdat de zorg te lang duurt of te complex is. Dan is het belangrijk dat er deskundige hulp wordt geboden door hulpverleners die betrokken zijn bij uw situatie. In dat geval bent u bij het Centrum Individuele Thuiszorg (CIT) in de regio Waalwijk aan het juiste adres.

Welke zorg biedt het CIT in de regio Waalwijk 

Ouderenzorg
24-uurs zorg
(Pre) terminale zorg
Nachtzorg
Zorg ivm herstel
Gezinszorg
Zorg bij dementie
Zorg bij chronische aandoeningen
Gehandicaptenzorg
Huishoudelijke zorg
Vervoer

Dezelfde vertrouwde gezichten

We streven naar het inzetten van kleine vaste zorgteams. Dat wil zeggen dat zoveel mogelijk dezelfde hulpverleners de zorg bieden. Op deze manier kunnen we garant staan voor continuïteit van de zorg. De hulpverleners zijn opgeleid als verpleegkundige, ziekenverzorgende of zijn ongediplomeerd verzorgenden met veel ervaring en het hart op de goede plek. 

Gemotiveerde freelance hulpverleners

Via het CIT werken deskundige en toegewijde freelance hulpverleners met een achtergrond in de verzorging of verpleging. Zij beseffen dat ze gast zijn in uw huis. De hulpverleners maken afspraken met u en komen die ook na.

We streven naar het inzetten van een vast zorgteam. Doordat het CIT beschikt over een uitgebreid bestand van gemotiveerde hulpverleners kunnen we continuïteit in de zorg bieden. Tijdens de verzorging wordt regelmatig contact met u opgenomen om na te gaan of alles naar wens verloopt. Indien nodig kan het zorgprogramma flexibel en snel worden aangepast.
De hulpverleners werken op  freelancebasis, dit betekent voor u als cliënt dat u geen arbeidscontract met hen hoeft aan te gaan en u geen belasting of sociale lasten afdraagt: hier zorgen zij zelf voor.


Submenu: