Thuiszorg aanvragen in de regio Waalwijk

Op zoek naar thuiszorg...... 

Als u op zoek bent naar thuiszorg voor uzelf, uw partner of bv. uw ouders dan bent u bij het CIT aan het juiste adres.
Het CIT regelt thuiszorg vanaf 2 uur tot 24 uur per dag, of het nu gaat om verzorging, begeleiding of verpleging. Het CIT heeft een groot bestand van deskundige hulpverleners die wij bij u thuis kunnen bemiddelen. Wij komen vrijblijvend bij u langs voor een informatief gesprek. Als wij voor u thuiszorg gaan bemiddelen zorgen we ervoor dat we op zoek gaan naar die hulpverlener of dat team van hulpverleners dat bij u en uw zorgwensen past.
U kunt bij het CIT thuiszorg inkopen met een Persoonsgebonden Budget (PGB), maar ook wanneer u de zorg uit eigen middelen wilt betalen. Met een PGB krijgt u het budget op uw eigen rekening gestort. Met een PGB kunt u zelf bepalen waar u de zorg inkoopt, bijvoorbeeld bij het CIT. 
Wilt u in aanmerking komen voor een PGB dan heeft u een indicatie nodig. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het CIT.

Aanvragen van een indicatie voor thuiszorg

Om persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding (gedeeltelijk) vergoed te krijgen heeft u een indicatie nodig. Deze dient u aan te vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in uw regio. Het CIZ beoordeelt of en welke zorg noodzakelijk is en hoeveel uren per week daarvoor gereserveerd moet worden. Het Zorgkantoor bepaalt aan de hand van de gegevens van het CIZ de hoogte van het budget. De budgetten worden beheerd door het zorgkantoor, maar betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Voor meer informatie: www.ciz.nl

Indicatie zorg thuis of indicatie zorg met verblijf

Sinds 1 januari 2009 wordt er onderscheid gemaakt tussen een indicatie zorg thuis of zorg met verblijf. Bij een indicatie zorg thuis wordt op maat voor u een indicatie aangevraagd en samengesteld. Bij een indicatie zorg met verblijf komt uw zorg in een Zorgzwaarte pakket, een ZZP. Een ZZP omvat wonen, zorg, diensten en eventueel ook dagbesteding en behandeling. Bij elk ZZP hoort een aantal uur zorgtijd per week. Niet iedereen heeft evenveel zorg nodig. Daarom zijn er verschillende ZZP's. Bijvoorbeeld lichte pakketten voor hulp bij de dagelijkse verzorging en zware pakketten voor mensen met bijvoorbeeld een ernstige beperking of een zware vorm van dementie. 

PGB vanaf 1 januari 2013

Vanaf 1 januari 2013 kunt u weer volop gebruik maken van een PGB. Dus heeft u intensieve zorg nodig, maar wilt u thuis verzorgd worden? De indicatie kunt u aanvragen bij het CIZ. Voor meer informatie:www.ciz.nl 

Eigen bijdrage voor thuiszorg

Of u nu kiest voor Zorg In Natura of voor een PGB, u betaalt altijd een wettelijke eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is o. a. afhankelijk van uw inkomen, leeftijd en gezinssituatie. Bij Zorg In Natura krijgt u van het CAK (Centraal Administratie Kantoor) een factuur voor de eigen bijdrage. Een PGB krijgt u meestal netto uitgekeerd. Hier is de eigen bijdrage dus al af. U weet dan precies wat u kunt besteden. Wanneer u voor een PGB kiest vanuit de WMO kan het echter zijn dat u wel achteraf een factuur krijgt voor de eigen bijdrage van het CAK. Dit verschilt per gemeente. Voor meer informatie over de eigen bijdrage: www.hetcak.nl

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Huishoudelijke verzorging wordt met een indicatie vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Een indicatie kan worden aangevraagd bij de gemeente waarin u woonachtig bent. Ook hier kunt u kiezen voor financiering in de vorm van Zorg In Natura of PGB. Wanneer u kiest voor een PGB kunt u zorg inkopen bij het CIT. 

Per Saldo

Per Saldo is de belangenorganisatie voor mensen met een Persoonsgebonden Budget. Zij geven informatie en advies en denken met u mee. Op de website van Per Saldo vindt u uitgebreide informatie over alles wat met een persoonsgebonden budget te maken heeft. Met een PGB kunt u lid worden van Per Saldo. www.pgb.nl of www.persaldo.nl 

Liever thuis

Op de website van Liever thuis vindt u informatie over allerlei zaken die u kunnen helpen om langer thuis te kunnen blijven wonen. www.lieverthuis.info